top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Varise neden olan venöz yetmezlikli damarların kapatılmasında kullanılan en yeni yöntemlerden birisi zamk ya da yapışkan tedavisidir. Literatürdeki ilk çalışma 2015 yılında yayınlanmıştır. Zamk tedavisinde, damara bir kateterle girilerek, bir çeşit "Japon yapıştırıcısı" olan siyanoakrilat maddesi damar içine belli aralıklarla enjekte edilir. Bir yandan da el ile damar üzerine bastırılarak, damar duvarının yapışması sağlanır. Siyanoakrilat, hem damarı anında kapatır, hem de bir yangı oluşturarak damarın zaman içinde büzülmesine yol açar. Bu büzülmenin kalıcı kapanmaya yol açtığı düşünülmektedir.

 

Zamk tedavisinin avantajları, tümesant anestezi gerektirmemesi, ısı kullanılmadığından damar duvarına zarar vermemesi ve işlemin oldukça kısa sürmesidir. Bazı kullanıcılar, işlem sonrası varis çorabının da gerekli olmadığına inanmaktadır. Ancak, termal olmayan, yani ısı kullanmayan diğer ablasyon yöntemleri gibi, zamk tedavisi de oldukça yeni bir tedavidir ve insanlardaki uzun dönem sonuçlarının lazer ve radyofrekans (RF) kadar iyi olup olmadığı bilinmemektedir. Ayrıca, damar içine bir yabancı madde enjekte edilmekte, bu madde kaybolmamakta ve muhtemelen işlem uygulanan damar da tamamen yok olmamaktadır. Bu durumun uzun vadede bir problem yaratıp yaratmayacağı bilinmemektedir. 

Sonuç olarak, zamk tedavisi de, uzun dönem sonuçları henüz bilinmemekle birlikte, venöz yetmezlik tedavisinde oldukça etkili ve emniyetli bir yöntemdir.   

Yapışkan (zamk) tedavisinde, yetmezlikli damarın duvarları yapıştırılarak kapatılır.

Zamk tedavisi de, MOCA gibi, ısı kullanmayan (nontermal) bir ablasyon yöntemidir.                         

ZAMK (YAPIŞKAN) TEDAVİSİ

bottom of page