top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Kılcal varislerde standart tedavi, iyi bir mikroskleroterapidir"

Skleroterapi, varislerin içine özel ilaçlar enjekte ederek yok olmalarını sağlamaktır. Mikroskleroterapi ise, bu işlemin özel büyüteçler yardımıyla çok küçük ve ince iğnelerle yapılmasıdır. Bu şekilde, hem hasta çok az ağrı hisseder, hem de çok küçük kılcal varislere bile iğneyle girerek tedavi etmek mümkün olur. Mikroskleroterapide kullandığımız iğneler insülin iğnesinden çok daha incedir ve 1 milimetrenin beşte birinden daha az kalınlıktadır.

Mikroskleroterapide, ideal olarak, en küçük kılcal varislerde dahil olmak üzere tüm damarlara bu iğnelerle girip skleroterapi ilacını vermek gerekir. Girilecek damarlar ve kullanılan iğneler çok küçük olduğundan, özel gözlükler veya ışıklı büyüteçler kullanılır. İlaç sıvı ya da köpük şeklinde olabilir, ancak olabilecek en düşük yoğunlukta olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok iğne girişiyle mümkün olduğu kadar az miktarda ilaç verilmelidir. Tipik bir mikroskleroterapi seansında, yüzden fazla iğne girişi yapılır, işlem 1-2 saat kadar sürer, ancak iğneler çok ince olduğundan hasta çok az ağrı hisseder. İşlem bittikten sonra da, varis çorabını giyip yarım saat kadar gözlem altında tutulduktan sonra istediği yere gidebilir. Deneyimli ellerde bu şekilde uygulandığında, skleroterapi son derece yüz güldürücü, çok az ağrılı ve yan etkisi çok az olan bir yöntemdir.

Ancak, pratikte bu işlem insülin iğnesi veya daha kalın iğnelerle ve az sayıda (5-10 arası) iğne girişiyle, çıplak gözle yapılmakta ve her enjeksiyonda fazla miktarda skleroterapi ilacı verilmektedir. Böyle uygulanırsa, koyulaşma, matlaşma ve pıhtılaşma gibi yan etkilerin gelişme ihtimali artar, hasta daha fazla ağrı hisseder ve işlemin başarısı azalır. Yani mikroskleroterapi, uygulamayı yapan hekime çok bağımlıdır ve ancak deneyimli ellerde "iyi" bir şekilde uygulanırsa ideal bir tedavidir. Bu şekilde yapıldığında da, hekim için yorucu ancak hasta için kolay ve yüz güldürücüdür. İyi yapılmayan bir mikroskleroterapi ise doktor için kolaydır, ancak hastayı memnun etme ihtimali düşüktür. 

Kılcal varislerin tedavisinde en etkili yöntem mikroskleroterapidir.

MİKROSKLEROTERAPİ

Mikroskleroterapi uygulayan hekime çok bağımlıdır

Mikroskleroterapi tekniği

bottom of page