top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Derin ven yetmezliği, bazen yanlış bir ultrason tanısı olabilir"

VENÖZ YETMEZLİK ÇEŞİTLERİ

Yüzeyel ven yetmezliği

Venöz yetmezliği en iyi gösteren yöntem renkli Doppler ultrasonografidir.

Varis gibi görünen bazı damarlar, bazen vücudun derin damarlardaki sıkıntıyı aşmak için genişlettiği normal yüzeyel damarlar olabilir.                                      

Derin ven yetmezliği

Venöz yetmezlik, bacak toplardamarlarındaki kapakçıkların bozulması sonucu kirli kanın akciğere gideceği yerde ayağa doğru geri akması ve bacakta birikmesidir. Biriken kirli kan, şişme, ağrı, yanma, kramp, kaşıntı gibi şikayetlere neden olabilir ve toplardamar kan basıncını artırarak zaman içinde varis dediğimiz çıkıntılı damarları oluşturabilir. Yani, aslında varis tek başına bir hastalık değildir, venöz yetmezlik dediğimiz hastalığın belirtilerinden birisidir.

Venöz yetmezlik, daha çok yüzeye yakın toplardamarlarda görülür (yüzeyel ven yetmezliği). Bu yetmezlik, en çok "Safen Ven" adı verilen ana yüzeyel damarlarda olur. Varis hastalarının yaklaşık yarısında, venöz yetmezlik "Büyük Safen Ven" damarında, kabaca %20 sinde ise "Küçük Safen Ven" damarındadır. Yüzeyel ven yetmezliği ayrıca "perforan" adı verilen bağlantı damarlarında ve karın alt kısmındaki "pelvik" venlerde de sık olarak görülür.

 

Varis hastalarının yaklaşık %95 inde yüzeyel ven yetmezliği vardır ve bu yetmezlik doğru olarak teşhis edilirse cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir. Varis hastalarının kabaca %5 inde ise hastalık derin venlerdeki yetmezlik ya da tıkanıklıktır. Bu hastalarda, derin venler, yani bacağın ana damarları sorunlu olduğundan, vücut oksijensiz kanı akciğere göndermek için yüzeyel damarları kullanır. Zaman geçtikçe genişleyen ve kıvrıntılı bir hal alan bu damarlar dıştan bakıldığında varis gibi görünür, fakat aslında vücudun derin damarlardaki sorunu aşmak için ürettiği "bypass" damarlarıdır. Ancak iyi bir renkli Doppler incelemesiyle saptanabilecek bu damarların varis zannedilip tedavi edilmesi büyük bir hata olur. Çünkü, bu durumda venöz dolaşım bozulacak ve bacak eskisinden daha kötü bir duruma gelecektir.

bottom of page