top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

Saim Yılmaz. US-guided femoral and sciatic nerve blocks for analgesia during endovenous laser ablation. 24th American College of Pylebology Meeting, 4-7 Kasım 2010, Orlando, ABD. (En iyi üçüncü bildiri seçilmiştir).

 

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel . Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 2011 , Antalya

 

 

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Emel Alimoğlu, Timur Sindel. US-Guided Femoral and Sciatic Nerve Blocks for Analgesia During Endovenous Laser Ablation. Cardiovasc Intervent Radiol. 2013 Feb;36(1):150-157.

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel. US-guided femoral and sciatic nerve blocks for analgesia during endovenous laser ablation. CIRSE meeting, 2-6 Ekim 2010, Valencia-İspanya.

 

 

ÜLKEMİZDE VARİS TEDAVİSİNDE SİNİR BLOKAJLARI İLE İLGİLİ İLK BİLİMSEL BİLDİRİ VE MAKALELER

bottom of page