top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

"Variste standart tedavi artık cerrahi dışı yöntemlerdir"

 

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Ahmet Alparslan, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Endovenous laser ablation and foam sclerotherapy a single center experience. CIRSE meeting, 8-12 Eylül 2007, Athens-Greece.

 

Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Kronik venöz yetmezliğin tedavisinde US kılavuzluğunda köpük skleroterapisinin yeri. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Belek-Antalya.

ÜLKEMİZDE ULTRASON REHBERLİĞİNDE KÖPÜK SKLEROTERAPİSİ İLE İLGİLİ İLK BİLİMSEL BİLDİRİ VE MAKALELER

bottom of page